Registrering af Rilling Køle/Fryseprodukter for opretholdelse af garanti.

Registrering

Fejlmedling af Rilling Køle/Fryseprodukter for servicebesøg

Fejlmelding

Returnering af defekt/ureparerbart produkt

Returnering

Registrering af servicefirma

Registrering (Servicefirma)